-

Mia Virkki: ”Remontti on tehty nykyvaatimusten mukaisesti, huolella ja ammattitaidolla.”

Miten päädyitte remonttiin?

”Uuden kotimme sauna ja kylpyhuone olivat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän jo edellisen asukkaan aikana. Oli sanomattakin selvää, että tilanne piti korjata välittömästi.”

Miten myyntiedustajan suunnittelukäynti mielestänne sujui?

”Myyntiedustajan suunnittelukäynti sujui yli odotusten. Edustajan ammattitaito näkyi sekä asiakkaan kohtaamisessa, että remonttiin liittyvien asioiden tietämyksessä. Edustaja tutustui remontoitavaan tilaan tarkasti ja teki pintapuolisia mittauksia. Tämän jälkeen saimme selkeän esityksen siitä, mitä Saunatohtori remonttiin voi sisällyttää ja miten remontti toteutetaan. Saimme valita materiaalit ja valintojen perusteella saimme laskurin tuottaman arvion remontin hinnasta. Suunnittelijan piirtämät kuvat remontin lopputuloksesta olivat selkeät ja antoivat hyvän kuvan siitä, minkälainen tila on remontin jälkeen.”

Miksi valitsitte Saunatohtorin remontin tekijäksi?

”Valitsimme Saunatohtorin avaimet käteen -paketin ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Se, että yksi taho otti vastuun kaikesta työnjohdosta ja teettämisestä toi meille konkreettista säästöä rahallisesti aikataulujen sujuvuuden kautta. Lisäksi remontti pysyi sovitun mittaisena Saunatohtorin tekemän koordinoinnin asiosta, sillä oikeat ihmiset olivat saatavilla aina oikeaan aikaan.”

Kuinka remontti teidän näkökulmastanne sujui?

”Remontti sujui odotetusti ja todella vaivattomasti. Kanssamme kommunikoitiin sekä edustajan että asentajien toimesta selkeästi ja riittävästi. Sovitut asiat ja aikataulut pitivät poikkeuksetta. Muutoksista ja haasteista keskustelimme välittömästi asentajien kanssa. Mikäli meillä nousi kysymyksiä, saimme niihin vastaukset kiertelemättä.
Asentajamme oli todella ammattitaitoinen ja lämminhenkinen ihminen. Saimme jatkuvasti tietoa remontin löydöksistä ja etenemisestä. Jos muutoksia tuli, kanssamme keskusteltiin tilanteesta, ja saimme häneltä hyviä neuvoja ja suosituksia, joiden pohjalta päätösten tekeminen oli helppoa.”

Oletteko tyytyväisiä remontin lopputulokseen?

”Olemme todella tyytyväisiä remontin lopputulokseen. Tilat ovat modernit ja siistit. Pintojen ja kalusteiden laatu on erinomaista. Mielenrauhaa tuo lisäksi se, että tiedämme varmasti, että remontti on tehty nykyvaatimusten mukaisesti, huolella ja ammattitaidolla.
Saunatohtorin tarjoama palvelu ylitti odotukset. Remontin teettäjälle avaimet käteen valinta on vaivaton. Kiitos Saunatohtorin tiimille erinomaisesti suoritetusta remontista. Suosittelemme ehdottomasti Saunatohtoria muillekin.”